کارگروه های تخصصی

 مسئول دبیرخانه انجمنآقای مهندس محمدعلی هرمزی
مسئول کمیته ارتباط با صنعت و بخش کشاورزی
آقای مهندس امیربهادر ولی‌خانی

مسئول کمیته آمار، اطلاعات و انفورماتیکآقای دکتر مازیار فیض‌اله زاده
مسئول کمیته مجلات تخصصی انجمنآقای دکتر داریوش زارع
مسئول کمیته رویداد های علمی و آموزشیآقای دکتر محمدهادی موحد‌نژاد
مسئول کمیته برنامه های راهبردی
جناب دکتر شاهین رفیعی
مسئول کمیته روابط بین المللجناب دکتر حسین نوید


برگشت به عقب