کارگاه داده‌کاوی با استفاده از پایتون

 

انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون و ماشین‌های صنایع غذایی ایران برگزار می‌کند:

داده‌کاوی با استفاده از پایتون

سخنران: دکتر شاهین رفیعی

- استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

-جز دو درصد برتر دانشمندان جهان


تاریخ و ساعت برگزاری:

  پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ساعت ۱۰ الی ۱۲ سال 


آدرس محل برگزاری وبینار در فضای مجازی:

bn2.ir/saame


شرکت در این وبینار برای عموم آزاد و رایگان است و نیازی به ثبت نام ندارد ولی صدور گواهی حضور فقط برای کسانی که از طریق لینک ارائه شده ثبت نام نموده باشند امکان پذیر است.


برگشت به عقب