برگزاری مجازی کنگره سیزدهم

به همت و تلاش اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس، سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در مورخ ۲۴ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می گردد. ضمنا طبق هماهنگی با دبیر اجرایی کنگره جناب دکتر بناکار با انجمن، با توجه به شرایط شیوع پاندامی ویروس کرونا و طبق مصوبات ستاد ملی کرونا دوره سیزدهم کنگره به صورت مجازی برگزار می گردد.

برگزاری سخنرانی های کلیدی در حوزه های سیاست گذاری رشته و در زمینه های کاربردی و فنی رشته، برگزاری نشست های کارآفرینی با حضور صاحب نظران و برگزاری نشست های تخصصی و مرتبط با رشته از برنامه های این کنگره می باشد.

https://ncame1400.modares.ac.ir

 


برگشت به عقب