برگزاری اولین جشنواره دانش آموزی مهندسی بیوسیستم

اولین جشنواره دانش آموزی مهندسی بیوسیستم به همت دانشگاه تربیت مدرس و انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران همزمان با کنگره سیزدهمین کنگره مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود.

 برنامه ارایه این طرح ها در جشنواره عصر روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه می باشد. شیوه ارایه مجازی به زودی اعلام می گردد. در زمان ارایه طرح ها توسط داوران ارزیابی می گردند. به همه مقاله ها گواهی پذیرش و به برگزیدگان نهایی علاوه بر گواهی پذیرش، لوح تقدیر نیز اهدا خواهد گردید.

شایان ذکر است به همراه سیزدهمین کنگره مهندسی مکانیک بیوسیستم اولین جشنوار دانش آموزی مهندسی بیوسیستم در سه محور سخنرانی علمی، سمینار وخلق ایده برگزار می شود. دانش آموزان عزیز می توانند با انتخاب نوع دانش آموزی در فرم ثبت نام در این رویداد شرکت نمایند.

 


برگشت به عقب